Allerlei sterke verhalen over en door Kaptein Iglo, oftewel Erik den Burger


Deel reddingboten KNRM uit dienst door ijsgang

Jan-92009

Door het winterse weer is er een aantal reddingboten van de KNRM buiten dienst gesteld. Eens in drie tot vier jaar melden verschillende reddingboten zich uit omdat ijsgang het niet meer mogelijk maakt om uit te varen. In noodgevallen kan de KNRM gelukkig een beroep doen op reddingboten van de oude vloot.

Op Lauwersoog ligt de Gebroeders Luden paraat. Het schip voer van 1965 tot 1996 als reddingboot van Lauwersoog en keerde na een kort verblijf in IJsland terug in Lauwersoog en is eigendom van "Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden". Schipper Bert de Boer van KNRM Lauwersoog is blij dat de operationele inzetbaarheid gewaarborgd is door de inzet van een boot uit de oude vloot. "Eén telefoontje was genoeg om het schip aan de steiger van de KNRM in Lauwersoog te krijgen. De reddingboot Koning Willem I van Schiermonnikoog ligt gevangen in het ijs. In principe worden patiëntenvervoeren vanaf Schiermonnikoog bij ijsgang per helikopter uitgevoerd, maar nu, met de potdichte mist, zijn we met de Gebroeders Luden vanuit Lauwersoog in staat om in geval van nood het werk te doen. Er gaat dan een machinist van de vaste Luden-ploeg mee en de rest van de bemanning bestaat uit de opstappers van de huidige reddingboten van Lauwersoog."

KNRM Directeur Roemer Boogaard is ook blij dat de KNRM een beroep kan doen op de leden van Nautische Verenging Oude Redding Glorie, de vereniging waar bijna alle eigenaren van voormalige reddingboten lid van zijn. "Bij ijsgang kunnen de planerende boten van de Redding Maatschappij soms niet meer uitvaren en de oude conventionele schepen nog wel. Zo zijn er naast de Gebroeders Luden afspraken met de  reddingboten Javazee en Tjerck Hiddes in Den Helder."

Zodra de dooi invalt is het wachten totdat het ijs weg is. Pas dan kunnen de reddingboten weer operationeel ingezet worden.

 

http://www.knrm.nl/

 

 
Posted by Erik den Burger | Bookmark with:        
Tags: Meteo, Zeilen

Links to this Post

Comments